On-line reģistrācija (Регистрация):
Datums (Дата)*
Laiks (Время)*
Celiņu skaits (Дорожки)* uz 1 celiņa(дорожке) max 6 spelētāji(игроков)
Vārds, Uzvārds (Имя, Фамилия)*
Telefons (Телефон)*
E-pasts (E-почта)
Komentāri (Комментарии)